Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

2784 fead
2801 04d4
2810 17bb 500
Stop eating
No one likes a fat girl
— (via yolk-c)
Nie mogłaś oszukiwać samej siebie już.
— Kali x Pawbeats - “Zwierciadło” (via polski-rap-cytaty)

June 02 2017

Do something instead of killing time, because time is killing you.
— Paulo Coelho
(via pre-party)

May 18 2017

4540 1e8e
4541 306a

br0ken-and-lost:

Been a while since I posted something made by me so here you go x

And I just noticed that I spelled wrong disappeared
-Te fajki cie zabiją - zwraca jej uwagę.
Ona rzuca mu obojętne spojrzenie.
-Tak! To część ich uroku.
— Stephen King - “Pan mercedes” (via ilifeishard)
Mam zamiar odejść i nie mam zamiaru oglądać się za siebie i nie mam zamiaru się żegnać. Żyłem sam, walczyłem sam, sam radziłem sobie z bólem. Umrę sam.
— James Frey – Milion małych kawałków
(via justhimblr)

May 17 2017

3563 3f12 500

s3xs:

.

Na wieczór jest mnóstwo pomysłów, ale rano to już kurwa ambicji zero.
— (via f-avor)

May 16 2017

Psycholodzy potwierdzają, że człowiek, który stara się wszystkich uszczęśliwić, często zostaje samotny.
— ~ nieznane (via we-fall-to-rise)

May 08 2017

9703 2443
chyba najsmutniejsi
są ci którzy żyją czekając
na kogoś i nie mając pewności
czy ten ktoś istnieje
— (via hello-krztusze-sie-lzami)

May 07 2017

9006 c2ae
Na tym świecie nie ma powietrza, którym można oddychać. Nie ma ludzi, którym można bezgranicznie ufać. Nie ma domu, w którym każdy czuł się potrzebny. Nie ma nocy, którą ktoś nie zerwał dla płaczu
— Mine (via ciemnagwiazda)
chce cie i papierosów, nie mam ani ciebie ani papierosów, jebany paradoks
— (via niedotrzymane-obietnice)
Ona już kurwa nie bawi się lalkami, przeklina, pije i kolegów częstuje fajkami
@kronika-opetania (via kronika-opetania)

May 05 2017

1527 2e6c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl