Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

ekscentryz-m:

Granica między nie dbaniem o zdrowie, a celowym niszczeniem go zaczęła mi się zacierać

Usiądź wygodnie.
Zrób listę wszystkich swoich problemów.
Wątpisz w siebie
jesteś zmęczony własną słabością
— (via zawsze-nikt)
Jednak w głębi duszy wiedziała, że nigdy nie będzie taka jak inni i zamiast cieszyć się że swojej oryginalności, okropnie się nią gryzła.
— (via little–lost–princess)

October 15 2017

thebacktoyou:

Moment w którym odmawiasz jedzenia jest cudowny 

Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną ciszę , jakaś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym blaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
— (via wielkiimarzyciel)

herdaintywrists:

Diet idea: just don’t fucking eat

depressedanxietydeath:

Why am I so fat?

0260 5698 500
0261 5c60

wielkiimarzyciel:

edit🔥

Byłam tak cholernie głodna lecz idąc do kuchni po drodze zobaczyłam swoje odbicie i od razu mi się odechchiało
— (via pocienta-dziewczyna)
0263 3c84 500

October 08 2017

Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń.
— Katarzyna Nosowska
(via thegoldprincez)

September 26 2017

0424 35d0 500

again.

Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.

— (via wielkiimarzyciel)
Reposted byfinatkaKciukWzupie

September 24 2017

tromtadracje:

no ale kurwa, jesteśmy młodzi, możemy wszytko

nie 

Najpiękniejsze są dni , kiedy potrafimy być tak po prostu bezgranicznie szczęśliwi i sami nie wiemy z jakiego powodu.

(via cheerful-human)

czekam, az szczęście krzyknie “nadchodzę”

gimi567:

Drogą do szczęścia jest stawanie się kimś chudszym niż wczoraj

Nie potrzebuję słodyczy by być szczęśliwą

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl